Desolate Place
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
De wapenrusting

 

 

 

De wapenrusting

God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus! (1) Ik neem de hele wapenrusting Gods om stand te houden. Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten van de duivel. (2) Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen, maar de Allerhoogste God is mijn helper. (3)

Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al satans leugens (4), en wandel in openheid. (5)

Mijn hart bescherm ik met het pantser van gerechtigheid. (2) Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. (6)

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft. (2)

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van hoop op redding (7), want ik weet welke gedachten God over mij koestert; gedachten van vrede, om mij een hoopvolle toekomst te geven. (8)

Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn wapen. (2) Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle tegenstand tegen Gods waarheid. (9) Daarbij bid ik voortdurend in de Geest, ook voor alle gelovigen. (2)

In Hem ben ik meer dan overwinnaar! (10)

Amen!

 

  1. 1 Kor. 15:57
  2. Efeze 6:11-18
  3. Psalm 118:8
  4. Joh. 8:44, Efeze 5:11
  5. Efeze 5:8
  6. Rom. 3:22/Gal. 2:16
  7. 1 Thess. 5:8
  8. Jer. 29:11
  9. 2 Kor. 10:4
  10. Rom. 8:37

 DPM

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl