Desolate Place
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Gebed in doodsgevaar
 
 
 
 
 
 
Gebed in doodsgevaar
 
2 O HERE, straf mij niet in uw toorn,
en kastijd mij niet in uw grimmigheid.
3 Wees mij genadig, HERE, want ik kwijn weg;
genees mij, HERE, want mijn gebeente is verschrikt.
4 Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt,
en Gij, HERE, hoelang nog?
5 Keer weder, HERE, red mijn ziel,
verlos mij om uwer goedertierenheid wil.
6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis;
wie zou U loven in het dodenrijk?
 

7 Ik ben afgemat van mijn zuchten;
elke nacht doorweek ik mijn sponde,
doe ik mijn bed van tranen vloeien.
8 Mijn oog is dof geworden van verdriet,
verzwakt door allen die mij benauwen.
 

9 Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid,
want de HERE heeft mijn wenen gehoord;
10 de HERE heeft mijn smeking gehoord,
de HERE neemt mijn bede aan.
11 Al mijn vijanden zullen beschaamd staan,
ten zeerste verschrikt,
 
zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen.
 
Psalm 6
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl