Desolate Place
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Heer, U bent mijn leven
 
 
 
 
 
 
Heer, U bent mijn leven
 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk
 
Opwekking
 

Reacties

op 05-06-2012 19:12

Zie, Ik kom en mijn loon is bij Mij .
Openbaringen 22: 12

Er is geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn die, die niet naar het vlees wandelen, maar in den Geest.
Als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus;
Romeinen 8 :1 Romeinen 8 : 11

Ik zal je maken tot een pilaar in de tempel van mijn God,
en je zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op je schrijven den Naam mijn Gods,
en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwen Jeruzalem
dat uit den hemel van mijn God afdaalt, en mijn nieuwen Naam.
Openbaringen 3 :12

Waneer die Geest. die Jezus uit de doden opgewekt heeft,
in u woont, dan zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft,
ook uw sterfelijke lichaam levend maken, door Zijn Geest,
Die in u woont. door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Romeinen 8 8 : 11

Als dat gebeurd ben je bent gekomen tot de berg Sion,
en tot de stad van de levenden God het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden engelen;
Tot de algemene vergadering de Gemeente der eerstgeborenen,
die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en de geesten der rechtvaardigen;
Die de volei
Zie, Ik kom en mijn loon is bij Mij .
Openbaringen 22: 12

Er is geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn die, die niet naar het vlees wandelen, maar in den Geest.
Als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus;
Romeinen 8 :1 Romeinen 8 : 11

Ik zal je maken tot een pilaar in de tempel van mijn God,
en je zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op je schrijven den Naam mijn Gods,
en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwen Jeruzalem
dat uit den hemel van mijn God afdaalt, en mijn nieuwen Naam.
Openbaringen 3 :12

Waneer die Geest. die Jezus uit de doden opgewekt heeft,
in u woont, dan zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft,
ook uw sterfelijke lichaam levend maken, door Zijn Geest,
Die in u woont. door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Romeinen 8 8 : 11

Als dat gebeurd ben je bent gekomen tot de berg Sion,
en tot de stad van de levenden God het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden engelen;
Tot de algemene vergadering de Gemeente der eerstgeborenen,
die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en de geesten der rechtvaardigen;
Die de voleinding bereikt hebben
En tot den Middelaar van het nieuwe testament, Jezus,
Hebreeën 12 :22 - 24

Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel wat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
Hebreeën 12 : 22-24 Romeinen 8 :39
nding bereikt hebben
En tot den Middelaar van het nieuwe testament, Jezus,
Hebreeën 12 :22 - 24

Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel wat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
Hebreeën 12 : 22-24 Romeinen 8 :39
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl