Desolate Place
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Gods aanwezigheid geneest

Je mist iets moois in je leven als je dit niet kent. God wil bij ons aanwezigheid zijn. Niet alleen om ons heen, maar ook in ons. Het is een bijzondere gave van God voor deze tijd na de uitstoring van de Heilige Geest op Pinksteren nadat Jezus was opgestaan. Dit is zo speciaal dat het al honderden jaren voor Christus werd aangekondigd.

Hieronder de aankondiging uit de Bijbel uit het Oude Testament. En ook de beschrijving van de apostel Paulus over die bijzondere gave in het Nieuwe Testament.

Ezechiël 36:27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Efeze 3: 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Ons centrum (het hart)
Iedereen die God heeft toegelaten in zijn leven heeft zo’n plekje in zichzelf waar God is. Je kunt ook zeggen: “waar God woont”. Dat is het centrum van je leven. Daar kun je naar toegaan als je het moeilijk hebt. Ook als je de rust zoekt. Of als je er gewoon van wilt genieten.

Hoe kan Christus gaan wonen in ons hart?
Je hart voor God openstellen en Hem ontvangen. Ik kan me voorstellen het moeilijk is. Er kunnen allerlei dingen in de weg zitten zoals bitter zijn op mensen om je heen, hekel hebben aan jezelf of God niet vertrouwen. Daarom de volgende adviezen:
a. Heb je naast lief, respecteer hen en vergeef hen als je dat nog niet hebt gedaan. Zie ook Matteüs 6:15.
b. Ontvang ook zelf de vergeving en de liefde van God. Verlang ernaar dat Christus in je gaat wonen.
c. Vergeef en respecteer jezelf als je dat nog niet hebt gedaan. Als je nog een masker op hebt voor jezelf en anderen: Leg het af! “Alleen het echte ik, wat zich ontdoet van het bedrieglijke ik kan dichtbij God komen” (citaat Leanne Payne).
d. Probeer je ziel tot rust te brengen. Soms is er zoveel gebeurd in je leven. Dan heb je eerst tijd nodig om je belevenissen te verwerken voordat je Christus in je kunt opmerken.

Johannes 14:20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Aanvullende gegevens
Dat God in ons woont is een van de belangrijke thema’s van het evangelie in het Nieuwe Testament. Je kunt er daarom uitgebreid over lezen. Johannes 14 gaat hier over.

Kun je Gods tegenwoordigheid opmerken?
Ja, die kun je opmerken. Een bijzondere rust en vrede in je hart bijvoorbeeld. Je ontvangt spontaan beelden, visioenen. Je ontvangt ineens woorden van God. Je spreekt of zingt in de Geest. Misschien raak je wel in vervoering (extase). Je bidt voor iemand die direct heling ontvangt. Of je omstandigheden worden ineens bijzonder geleid.

Wat is het gevolg van Gods tegenwoordigheid dan precies?
Gods tegenwoordigheid geneest. Alles en in één keer? Dat is misschien zo als God héél dichtbij is. Wat we zien is dat bij de één vooral het lichaam geneest. Bij een ander geneest de ziel vooral. Misschien begint de genezing bij wat het minst vast zit aan de duisternis. Ik zou het niet precies weten. Wat ik wel weet is dat Gods aanwezigheid genezing uitwerkt.

Juist in moeilijke tijden kracht en sterkte
Er zijn veel getuigenissen dat in moeilijke tijden de inwoning van Christus extra aanwezig is. We weten het van martelaren in de kerk. Daarom waren ze in staat om zo bovennatuurlijk het lijden te ondergaan. Er waren dermate krachtige getuigenissen dat, voor ons onvoorstelbaar, het martelaarschap voor velen aantrekkelijk werd.

Is dit niet erg gevaarlijk als je zo met je innerlijk bezig bent?
Nee, dat is niet gevaarlijk, maar het is wel goed om te beseffen dat God buiten ons de leiding heeft. “Hij is boven ons voordat Hij in ons is en onder ons” (citaat Donald Bloesch). In theologische termen: God is primair transcendent en secundair immanent.

Zingen
Kinderlied: Alles is nieuw, ja alles is nieuw. Christus leeft in mij. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping: Het oude is voorbij, ja Christus leeft in mij.

Opdracht
1.Ken jij die ervaring van Christus in je hart? Blijf praktiseren!
2. Als je dit niet kent, ga dan op weg. Besef dat er stappen nodig zijn en dat het enige tijd gaat duren. Verdiep je in het onderwerp. Zoek hulp. Ook bij ons bent u van harte welkom.

Dank
Met dank aan het boek van Leanne Payne “Gods Tegenwoordigheid Geneest”. Aanbevolen om te lezen als je dit onderwerp wil praktiseren. Het is een beauty van een boek. Gedegen en diepgravend.

Henk van Blitterswijk
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl