Desolate Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties

 

 

Ik heb mijn ogen op naar de bergen:

vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij mij. (1)

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. (2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot u, want u geeft mij rust. Ik neem uw op mij en leer van u, want u bent zachtmoedig en nederig van hart, en ik zal rust vinden voor mijn ziel. (3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bj u schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven. laat mij bij u morgen schuilen, veilig onder uw vleugels. (4)

 

1. Psalm 121:1-2
2. Psalm 91:1-2
3. Mattheus 11:28-30
4. Psalm 61:3-4
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. .
 
Jesaja43:2
Lees meer...
 
 
He is the Rock of our Salvation
He is the light
that shows the way.
He is the Master of all creation
Whom even wind and waves obey
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Gebed in doodsgevaar
 
2 O HERE, straf mij niet in uw toorn,
en kastijd mij niet in uw grimmigheid.
3 Wees mij genadig, HERE, want ik kwijn weg;
genees mij, HERE, want mijn gebeente is verschrikt.
4 Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt,
en Gij, HERE, hoelang nog?
5 Keer weder, HERE, red mijn ziel,
verlos mij om uwer goedertierenheid wil.
6 Want in de dood is Uwer geen gedachtenis;
wie zou U loven in het dodenrijk?
 

7 Ik ben afgemat van mijn zuchten;
elke nacht doorweek ik mijn sponde,
doe ik mijn bed van tranen vloeien.
8 Mijn oog is dof geworden van verdriet,
verzwakt door allen die mij benauwen.
 

9 Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid,
want de HERE heeft mijn wenen gehoord;
10 de HERE heeft mijn smeking gehoord,
de HERE neemt mijn bede aan.
11 Al mijn vijanden zullen beschaamd staan,
ten zeerste verschrikt,
 
zij zullen in een oogwenk beschaamd afdeinzen.
 
Psalm 6
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Heer, U bent mijn leven
 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk
 
Opwekking
 

Lees meer...   (1 reactie)
De tunnel
 
Aan het einde van de tunnel, kijk,
daar wordt het langzaam licht.
Houd nu maar je moede ogen,
elke dag daarop gericht.
't Lijkt misschien wel of de hemel
en de zon niet meer bestaan.
Maar wanneer de uitgang opdoemt,
werelden weer opengaan.

Aan het einde van de tunnel,
die je levensstrijd verbeeldt.
Zul je zien dat God de zorgen,
altijd met jou heeft gedeeld.
Nu nog in jezelf gevangen
en door bange smart ontwricht.
Kom je dan weer als herboren,
in de schoonheid van het licht.

Tunnels kunnen nog zo smal zijn,
vol gevaar en eind'loos lang.
Er komt altijd weer een einde,
aan zo'n troosteloze gang.
Kind, houd dit altijd voor ogen,
ook al ga je heel alleen:
Vader leidt je door het duister,
van de diepste tunnel heen!

Frits Deubel
Lees meer...
 
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
 

4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.
 

5 Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela
 

6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
 

8 Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.
 
Psalmen 62: 2-9
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl