Desolate Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
 
 
 
 
Desolate Place
 
Een verlaten en geheime plaats bedoelt om de Heer te zoeken.
En om Hem te vinden.
Want Hij laat zich vinden
aan diegenen die Hem oprecht zoeken.
Om intimiteit met Hem te hebben.
Zodat Hij ons kan vullen met Zijn Heilige Geest.
 
Be In His Presence.
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
 

 

Lees meer...   (2 reacties)

 

 

 

 

 

Zoek Mijn aangezicht

 

Bidden is je ogen sluiten zodat ze opengaan voor het aangezicht van God. Want God is een God die kijkt. Zijn aangezicht licht over je. Hij kijkt je aan. Zijn ogen zijn vol genade. Wie bidt, kijkt God aan.

Maar je blik dwaalt nogal snel af. Er is zoveel wat boeit, zoveel wat mooi is, zoveel wat aantrekkingskracht uitoefent. Je blik wordt er als vanzelf naar toe getrokken. Wie bidt bekeert zijn ogen tot God.

Hij die je aankijkt, spreekt je ook aan. Zijn woorden zijn vol genade. Hij zegt: ‘Zoek mijn aangezicht.’

Dat zijn woorden om je zo hartelijk eigen te maken, dat het je eigen woorden worden: ‘Waarlijk, mijn ogen, keer u stil tot God, want bij Hem is mijn licht en mijn vrede.’

- -

‘Zoek mijn aangezicht.’ Ik ken eigenlijk geen heilzamer gebod dan dit gebod. Het klinkt ongeveer als: ‘Leef in mijn licht.’ Of als: ‘Kijk Me aan.’ Want Gods blik zoekt de mijne. Hij zoekt oogcontact. Het licht dat schittert in zijn ogen wil schijnen in mijn hart.

‘Ik zoek uw aangezicht, Here. Want ik geloof met heel mijn wezen dat in uw ogen uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen.’

Gods glanzende ogen zijn op mij. Stralend kijk ik Hem aan. ‘Ik zoek uw aangezicht, Here.’

- -

Maar soms ben ik bang. Zoals je bang kunt zijn in het donker. Bang voor wat je kan overkomen als je alleen bent, zonder God. Bang dat je het licht nooit meer zult zien. ‘Verberg uw aangezicht niet voor mij’, bid ik dan.

En God antwoordt: ‘Nee, dat zal Ik niet doen. Want je zoekt mijn aangezicht. En wie zoekt zal vinden.’

‘Here God, ik prijs uw blik, waarmee U me aankijkt. Ik roem uw aangezicht, dat over me licht. Ik bid dat U mijn ogen als ik ze sluit direct opent.’

 

Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. Verberg uw aangezicht niet voor mij. (Psalm 27:8-9a)

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. (Psalm 62:6)

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en is u genadig, de Here verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vrede. (Numeri 6:25-26)

 

http://www.josdouma.nl

 

Reacties
 
 
 
Take me
 
Hear you voice
A gentle wisper
Calls from deep whithin
On my knees my heart it crys out
I'm Longing to draw near
Hide me now under the shadow of Your wings
Lord into your presence I will run

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place


Let Your glory fill this place oh god
Fill this place

Final

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place

Ohhh Lord
The secret place
Wanna go there with you
The secret place
Ohh want you take me there Lord
 
Planet Shakers
Lees meer...

 

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Exodus 14:14

Als God leidt, komt alles dan goed? Jazeker! Zolang je op Hem vertrouwt. Hem het werk laat doen. Niet op de omstandigheden afgaat. Of zelf gaat ploeteren.

De Israëlieten voelen zich in het nauw gedreven. Vóór hen ligt het water van de Rietzee als een onneembaar obstakel. Achter hen doemt het leger van de farao op als een levensgevaarlijke bedreiging. En dat terwijl God hen zo geweldig zou leiden!

Ze beginnen te mopperen. Ze verlangen naar rust. De rust van Egypte, van de slavernij. Schijnrust dus. Schijnveiligheid. Schijnzekerheid.

Mozes moet hen geruststellen. Hij wijst hen op de God die er voor hen zal zijn. Nu komt het aan op vertrouwen. Op geloofsrust.

‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13).

 
Telkens opnieuw is dat de vraag: ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Zwoegen voor je rust? Werken voor een beloning? Strijden voor de overwinning? Of geloof je werkelijk in Gods genade, zijn onverdiende gunst?

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10).

Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt? Doemen er schijnbaar bedreigingen op? Laat je niet misleiden, gebruik je geloofsoog. Je bent al overwinnaar.

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:31-32).


Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen.


 door Willem de Vink

 
Lees meer...

IIn Gods tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

 
 
  
 
‘God betoont mij Zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. Achter Hem kan ik schuilen. Hij laat mij volken overwinnen.’ Psalm 144:2 Het Boek

Steeds weer opnieuw klinkt in de Psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven. Degene die deze verzen heeft opgeschreven is een ‘ervaringsdeskundige’: David. Hij wist er alles van. David heeft heel veel benauwde momenten in zijn leven gekend, maar hij heeft ook ervaren dat God hem steeds weer opnieuw beschermd heeft. Hij leerde dat hij achter God kon schuilen. David werd in zijn leven voortdurend bedreigd door Saul. Deze probeerde hem steeds weer te doden. Maar God beschermde hem.

Op een dag wordt het David te heet onder de voeten en hij vlucht naar het land van de Filistijnen. Hij denkt daar bescherming te vinden. In eerste instantie lijkt dat ook zo te zijn. De Filistijnen laten hem met rust en geven hem zelfs de stad Siklag. Maar God wil niet dat David zich verschuilt achter de Filistijnen, hij wil dat David achter hem schuilt. Hij laat dan ook iets gebeuren om David een lesje te leren.

Op een dag, als David en zijn mannen ergens strijd leveren, vallen de Amalekieten Siklag binnen, vernietigen het en nemen de vrouwen en kinderen gevangen. David krijgt de schuld hiervan en zijn mannen keren zich tegen hem en dreigen hem te doden. Dan neemt David een goed besluit, hij zoekt zijn steun weer bij God. (zie 1 Samuël 30:6) David realiseerde zich opnieuw dat er maar één veilige plek is: bij God.

Dit geldt ook voor ons. Er is een schuilplaats, een ‘geheime plaats’ waar God ons wil verbergen. Die geheime plaats is als het oog van een orkaan. Terwijl alles om ons heen stormt, is er voor ons een plek van rust en vrede. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, want we ervaren tegelijkertijd zowel de storm als de vrede. Als wij ons terugtrekken in de geheime plaats, stopt de storm niet altijd direct, maar we zijn wel veilig! Een schuilplaats is wel iets, waar wij naar binnen moeten vluchten. Een schuilplaats zet zichzelf niet automatisch over je heen; je moet haar zoeken en naar binnen gaan om veilig te kunnen schuilen.

Ren dus naar God toe! Zoek zijn tegenwoordigheid, want dat is onze schuilplaats. En in zijn tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.
 
 
Lees meer...

Je mist iets moois in je leven als je dit niet kent. God wil bij ons aanwezigheid zijn. Niet alleen om ons heen, maar ook in ons. Het is een bijzondere gave van God voor deze tijd na de uitstoring van de Heilige Geest op Pinksteren nadat Jezus was opgestaan. Dit is zo speciaal dat het al honderden jaren voor Christus werd aangekondigd.

Hieronder de aankondiging uit de Bijbel uit het Oude Testament. En ook de beschrijving van de apostel Paulus over die bijzondere gave in het Nieuwe Testament.

Ezechiël 36:27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Efeze 3: 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Ons centrum (het hart)
Iedereen die God heeft toegelaten in zijn leven heeft zo’n plekje in zichzelf waar God is. Je kunt ook zeggen: “waar God woont”. Dat is het centrum van je leven. Daar kun je naar toegaan als je het moeilijk hebt. Ook als je de rust zoekt. Of als je er gewoon van wilt genieten.

Hoe kan Christus gaan wonen in ons hart?
Je hart voor God openstellen en Hem ontvangen. Ik kan me voorstellen het moeilijk is. Er kunnen allerlei dingen in de weg zitten zoals bitter zijn op mensen om je heen, hekel hebben aan jezelf of God niet vertrouwen. Daarom de volgende adviezen:
a. Heb je naast lief, respecteer hen en vergeef hen als je dat nog niet hebt gedaan. Zie ook Matteüs 6:15.
b. Ontvang ook zelf de vergeving en de liefde van God. Verlang ernaar dat Christus in je gaat wonen.
c. Vergeef en respecteer jezelf als je dat nog niet hebt gedaan. Als je nog een masker op hebt voor jezelf en anderen: Leg het af! “Alleen het echte ik, wat zich ontdoet van het bedrieglijke ik kan dichtbij God komen” (citaat Leanne Payne).
d. Probeer je ziel tot rust te brengen. Soms is er zoveel gebeurd in je leven. Dan heb je eerst tijd nodig om je belevenissen te verwerken voordat je Christus in je kunt opmerken.

Johannes 14:20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Aanvullende gegevens
Dat God in ons woont is een van de belangrijke thema’s van het evangelie in het Nieuwe Testament. Je kunt er daarom uitgebreid over lezen. Johannes 14 gaat hier over.

Kun je Gods tegenwoordigheid opmerken?
Ja, die kun je opmerken. Een bijzondere rust en vrede in je hart bijvoorbeeld. Je ontvangt spontaan beelden, visioenen. Je ontvangt ineens woorden van God. Je spreekt of zingt in de Geest. Misschien raak je wel in vervoering (extase). Je bidt voor iemand die direct heling ontvangt. Of je omstandigheden worden ineens bijzonder geleid.

Wat is het gevolg van Gods tegenwoordigheid dan precies?
Gods tegenwoordigheid geneest. Alles en in één keer? Dat is misschien zo als God héél dichtbij is. Wat we zien is dat bij de één vooral het lichaam geneest. Bij een ander geneest de ziel vooral. Misschien begint de genezing bij wat het minst vast zit aan de duisternis. Ik zou het niet precies weten. Wat ik wel weet is dat Gods aanwezigheid genezing uitwerkt.

Juist in moeilijke tijden kracht en sterkte
Er zijn veel getuigenissen dat in moeilijke tijden de inwoning van Christus extra aanwezig is. We weten het van martelaren in de kerk. Daarom waren ze in staat om zo bovennatuurlijk het lijden te ondergaan. Er waren dermate krachtige getuigenissen dat, voor ons onvoorstelbaar, het martelaarschap voor velen aantrekkelijk werd.

Is dit niet erg gevaarlijk als je zo met je innerlijk bezig bent?
Nee, dat is niet gevaarlijk, maar het is wel goed om te beseffen dat God buiten ons de leiding heeft. “Hij is boven ons voordat Hij in ons is en onder ons” (citaat Donald Bloesch). In theologische termen: God is primair transcendent en secundair immanent.

Zingen
Kinderlied: Alles is nieuw, ja alles is nieuw. Christus leeft in mij. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping: Het oude is voorbij, ja Christus leeft in mij.

Opdracht
1.Ken jij die ervaring van Christus in je hart? Blijf praktiseren!
2. Als je dit niet kent, ga dan op weg. Besef dat er stappen nodig zijn en dat het enige tijd gaat duren. Verdiep je in het onderwerp. Zoek hulp. Ook bij ons bent u van harte welkom.

Dank
Met dank aan het boek van Leanne Payne “Gods Tegenwoordigheid Geneest”. Aanbevolen om te lezen als je dit onderwerp wil praktiseren. Het is een beauty van een boek. Gedegen en diepgravend.

Henk van Blitterswijk
 
 
Lees meer...
 
Silence, eenzaamheid en gebed
 
 
In solitude, far from everyone In de eenzaamheid, ver weg van iedereen
In prayer, just open to things I need to hear In het gebed, gewoon open voor dingen die ik moet horen
Silence, solitude and prayer Stilte, eenzaamheid en gebed

Calm in Your presence Rustig in Uw aanwezigheid
Receiving Your grace Het ontvangen van Uw genade
Enjoying acceptance Genieten van acceptatie
Beholding Your face Het aanschouwen van uw gezicht

In silence, quiet before You Lord In stilte, stilte voor U Heer
In solitude, far from everyone In de eenzaamheid, ver weg van iedereen
In prayer, just open to things I need to hear In het gebed, gewoon open voor dingen die ik moet horen
Silence, solitude and prayer Stilte, eenzaamheid en gebed

Lord I'm open to things I need to hear Heer, ik sta open voor dingen die ik moet horen
In silence, solitude and prayer In stilte, eenzaamheid en gebed
Sweet silence, solitude and prayer Sweet stilte, eenzaamheid en gebed
 
Ralph Merrifield
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl