Desolate Place
Categorieën
....................
 
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Vintage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste reacties
Laatste artikelen
 
 
 
 
Desolate Place
 
Een verlaten en geheime plaats bedoelt om de Heer te zoeken.
En om Hem te vinden.
Want Hij laat zich vinden
aan diegenen die Hem oprecht zoeken.
Om intimiteit met Hem te hebben.
Zodat Hij ons kan vullen met Zijn Heilige Geest.
 
Be In His Presence.
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
 

 

Lees meer...   (2 reacties)

 

 

 

 

Jezus zegt tegen jou:

 Kom tot mij en ik zal je rust geven.

 

Reacties

 

 

 

 

Rust

Heeft u in de vakantieperiode kunnen ontspannen? Bent u tot rust gekomen? Is het herkenbaar dat je in het weekend of na de vakantie na de eerste werkdag het idee hebt dat de rust alweer verdwenen is? De vakantieperiode is voorbij. Een periode van een iets lager tempo. Tijd voor ontspanning en plezier. Tijd voor jezelf. Even weg van de sleur van werk of andere taken. Er wordt steeds meer geklaagd over onrust. Mensen zeggen dat het niet meer lukt om te ontspannen. Slapeloze nachten horen er voor veel mensen bij. Stress, burn-out komt steeds vaker voor. Steeds meer mensen brengen een bezoek aan psycholoog of psychiater. Er is een gebrek aan rust.

Snelle en onrustige maatschappij De afgelopen week vielen twee reclame-uitingen mij op. Ze illustreren hoe onze maatschappij op dit moment in elkaar zit. En dat heeft alles te maken met het thema rust. Vorige week ontvingen wij allemaal de nieuwe brochure van IKEA. Op de voorkant staat de slogan van dit jaar: Design your own life. Natuurlijk wordt met deze slogan bedoeld dat we via de keuze van meubels ons huis kunnen inrichten zoals we zelf willen. Maar het gaat verder. Heel diep in onze levenswijze zit opgesloten dat we ons eigen leven moeten vormgeven. U, jij en ik moeten ons eigen leven vormgeven. We leggen daarbij elkaar een steeds hogere standaard op van gedrag en leefwijze. We moeten met elkaar steeds meer en dat moet je zelf creëren in het leven. Een andere reclame zag ik toen ik stond te wachten op een station van de Randstad Rail. Een afbeelding van een trots meisje met een telefoon tegen haar borst. Onder aan de foto stond: mijn mobiel is mijn alles. We stimuleren onze kinderen te denken dat iets bezitten te maken heeft met je geluk. We leven in een maatschappij waar nauwelijks rust bestaat omdat we voortdurend gestimuleerd worden om maar vooral je eigen leven vorm te geven. Wij leven in een snelle en veeleisende maatschappij en dat wordt je soms zat. Door de drang om ons te laten gelden leiden we een leven zonder rust en zijn we voortdurend vermoeid.

Onrust kwijt raken Heel lang is het niet in geweest om na te denken over rust. Op dit moment speelt het een grote rol. Van de week heb ik een tijdje naar Astro TV zitten kijken. Voortdurend bellen er mensen die een oplossing zoeken voor hun onrust. Ze laten zich geruststellen met adviezen. Maar voor hoe lang?

De uitnodiging van Jezus Met in het achterhoofd wat ik de afgelopen minuten gezegd heb wil ik een uitspraak van Jezus aan jullie voorlezen. Hij doet namelijk een opmerkelijke uitspraak over het onderwerp rust. Deze wil ik graag voorlezen.

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Mattheüs 11:28-30)

Jezus doet hier een uitnodiging om naar Hem toe te komen. Hij geeft ook direct aan voor wie de uitnodiging is. Voor iedereen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Jezus spreekt hier niet over vermoeidheid na een zware dag. Dan moet je goed slapen. Het gaat iets dieper. Het gaat over wezenlijke vermoeidheid en last van het leven. Toen Jezus hier op aarde rondliep had hij de mensen voor zich op het oog. De mensen voor Hem werden door de geestelijke elite verplicht tot allerlei regels. Je kunt alleen in God geloven als je dit of dat doet. Jezus wilde deze mensen verlossen van dit moeten. Geen voorwaarden om naar God te gaan maar gewoon komen.

Het is denk ik niet moeilijk om deze uitspraak door te vertalen naar vandaag de dag. We hebben er eerder over nagedacht. Het is niet moeilijk om onze vermoeidheid en onze last te benoemen. En dan nog de hele persoonlijke kant. U ziet niet mijn binnenste onrust over zaken en ik de uwe niet. Bij mij is er in ieder geval een grenzeloos verlangen om voortdurend echte rust te beleven en te ervaren.

Volgens mij sluit het aanbod van Jezus aan bij wat alle mensen ten diepste verlangen. Echte innerlijke rust. Het onrustige hart vindt uiteindelijke alleen rust in God.

Heroriëntatie Wat is het nu dat Jezus bedoeld met rust. Volgens mij gaat het om een heroriëntatie. Het is geen truc of methode. Het is geen maniertje. Geen medicijn dat later weer uitgewerkt is. Jezus nodigt ons uit om anders naar het leven te kijken. Alle zorgen, pijn en moeite los te laten. Door Hem staan alle zaken in een ander perspectief.

Een lichte last Jezus zet hier iets anders tegenover. Het gewoon zijn. Het simpele idee van liefdevol tegen elkaar zijn. Jezus woorden lijken soms zo simpel. Maar als we er verder over nadenken voelen we met elkaar aan dat Hij de kern en de waarheid van het leven aanraakt. De eenvoudige ontmoeting van elkaar. Echtheid naar elkaar. Je mag er zijn zoals je bent, je bent van waarde. Relaties van mensen onderling waar je niet je best hoeft te doen maar gewaardeerd wordt om wie je bent. Onze samenleving heeft dit hard nodig.

Onrustig mens Een aantal jaren geleden was ik een zeer onrustig mens. Niet veel mensen merkte dat aan mij maar het was er wel. Ik ben op zoek geweest naar verschillende manieren om innerlijke rust te krijgen. En er zijn heel veel verschillende methoden. En ze werken. Alleen maar zo kort. Het bleken maniertjes. Het bracht mij geen echte rust. Uiteindelijk gaf Jezus mij door anders naar Hem, mijzelf en het leven te kijken de rust die ik nodig had. Niet als een maniertje of methode. Hij heeft mij geleerd dat je mag komen zoals je bent. Dat hangt niet af van wie je bent of wat je doet of gedaan hebt. De uitnodiging van Jezus geeft aan dat je het waard bent zoals je bent. Onafhankelijk van wat je doet of wat je hebt ben je voor Hem van waarde. Eigenlijk gaat het verder. Je kan beter niet al teveel hebben en niet teveel van jezelf op hebben. Lege handen zijn makkelijk te vullen.

Kijken in een spiegel Misschien zegt u: hoe dan? Het geeft al rust als je de wetenschap hebt dat je mag komen. Wegkijken van jezelf en je situatie. Jezelf daar in oefenen. Jezus zegt: Kom naar mij, kijk naar mij en leer van mij. De laatste maanden sta ik regelmatig met mijn dochter voor de spiegel. Dat vind ze geweldig. Weet u wat opvallend is? Mijn dochter kijkt altijd naar mij als we voor de spiegel staan. Ze kijkt niet naar zichzelf maar naar haar vader. Hoe tekenend voor het leven? Kijken we wanneer we volwassen worden niet juist naar onszelf in de spiegel? Die kleine meid liet mij even zien waar het om gaat. Henk, je moet niet zoveel naar jezelf kijken. Kijk wat vaker opzij en kijk naar de Vader. De Vader in de hemel. Is dat moeilijk? Soms wel. Maar niet te snel. We blijven even bij het beeld van een kind. Het kind wil de uitgestoken hand van haar Vader pakken. Dat lukt alleen niet. Ze pakt alleen de vinger omdat haar eigen handjes nog te klein zijn. Zo voel ik mij soms zelf ook. Geloven is wat dat betreft ook gewoon opgroeien. Soms moet je nog doorgroeien om het te pakken. God, Jezus steekt Zijn hand uit. Hij zegt: Kom! Ik geef je rust.

http://www.waaromgeloven.nl

 

Reacties

 

 

 

 

 

Zoek Mijn aangezicht

 

Bidden is je ogen sluiten zodat ze opengaan voor het aangezicht van God. Want God is een God die kijkt. Zijn aangezicht licht over je. Hij kijkt je aan. Zijn ogen zijn vol genade. Wie bidt, kijkt God aan.

Maar je blik dwaalt nogal snel af. Er is zoveel wat boeit, zoveel wat mooi is, zoveel wat aantrekkingskracht uitoefent. Je blik wordt er als vanzelf naar toe getrokken. Wie bidt bekeert zijn ogen tot God.

Hij die je aankijkt, spreekt je ook aan. Zijn woorden zijn vol genade. Hij zegt: ‘Zoek mijn aangezicht.’

Dat zijn woorden om je zo hartelijk eigen te maken, dat het je eigen woorden worden: ‘Waarlijk, mijn ogen, keer u stil tot God, want bij Hem is mijn licht en mijn vrede.’

- -

‘Zoek mijn aangezicht.’ Ik ken eigenlijk geen heilzamer gebod dan dit gebod. Het klinkt ongeveer als: ‘Leef in mijn licht.’ Of als: ‘Kijk Me aan.’ Want Gods blik zoekt de mijne. Hij zoekt oogcontact. Het licht dat schittert in zijn ogen wil schijnen in mijn hart.

‘Ik zoek uw aangezicht, Here. Want ik geloof met heel mijn wezen dat in uw ogen uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen.’

Gods glanzende ogen zijn op mij. Stralend kijk ik Hem aan. ‘Ik zoek uw aangezicht, Here.’

- -

Maar soms ben ik bang. Zoals je bang kunt zijn in het donker. Bang voor wat je kan overkomen als je alleen bent, zonder God. Bang dat je het licht nooit meer zult zien. ‘Verberg uw aangezicht niet voor mij’, bid ik dan.

En God antwoordt: ‘Nee, dat zal Ik niet doen. Want je zoekt mijn aangezicht. En wie zoekt zal vinden.’

‘Here God, ik prijs uw blik, waarmee U me aankijkt. Ik roem uw aangezicht, dat over me licht. Ik bid dat U mijn ogen als ik ze sluit direct opent.’

 

Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. Verberg uw aangezicht niet voor mij. (Psalm 27:8-9a)

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. (Psalm 62:6)

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en is u genadig, de Here verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vrede. (Numeri 6:25-26)

 

http://www.josdouma.nl

 

Reacties

 

 

 

 

 

Een vaste burcht is onze God"

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam?
Zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!
En grimd’ ook d’open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!Reacties

 

 

 

 

 

Heart's Cry

 

Lord my heart's cry is you,

All of you,

Lord my heart's cry is you,

I want more of you,

Burn in my heart like a fire,

Light my heart on fire for you Lord,

Lord my heart's cry is you,

All of you,

All I want is you,

Nothing else, Nothing else satisfies,

Lord all I want is you,

My heart's cry is you.

My heart's cry is for you,

All of you,

Nothing else I need,

Nothing else I want,

Lord I want nothing but all you are,

This my fire in my heart is burning,

Burning for you Lord,

Burning with a passion for you Lord,

My hearts cry is only you,

Only you Jesus,

Only you Lord,

My heart's cry is you,

These words

I cannot speak,

Lord all I need is you,

You've touched my heart afresh,

I worship you with all my heart,

This is my heart's cry,

All of you,

And nothing else,

All of you and nothing else,

It's what I long for, Jesus.

I can't explain just what you've done,

My heart blooms with love for you,

Love for your people,

Love for your children,

Here I am Lord,

Send Me!

My hearts breaks for you,

For your people,

Lord send me,

Use me,

Teach me,

This love is just exploding in my heart,

You've set me on fire for you,

I want nothing but to serve you all my days,

You've touched my life,

And filled me with your spirit,

You broke down my walls,

Lord I want YOU,

I need YOU,

I love YOU,

Every look in my eye,

You'll know why,

He's everything to me,

You can mock me,

Judge me, hate me,

I don't care,

Because the Lord has changed my life,

My heart beats for you Lord,

My eyes shine with your love,

Lord my heart's cry is you...

Lord all I want is you...

You've set me free from the sin

I could not defeat,

You broke down my walls

that couldn't be broken,

You shook my life

that couldn't be shaken,

Your word burns in my heart with fire

no one else can light,

Lord you're what I want,

You're why I'm singing tonight.

You've set me free from the sin

I could not defeat,

Your broke down my walls that couldn't be broken,

You shook my life that couldn't be shaken,

Your word burns in my heart with fire no one else can light,

Only you, Lord you're what I want, Y

ou're why I'm singing tonight.

There is fire in your eyes,

Fire of love,

Fire that burns sin,

Fire that burns down walls,

Fire that sets my heart free,

Fire that makes me sing,

Warriors of Zion,

Take up your shields and fight for the Lord,

Lord your fire burns in my heart,

I've never felt fire as strong as this,

Your Spirit came down and rescued my soul,

My eyes burn with fire for your love,

But I serve you, always, my soul, will praise,

We are fighting with fire from the Lord,

Fire from heaven,

with the Lord there is victory!

Victory over sin, Victory over temptation,

Victory over brokenness, Victory over unforgiveness,

Victory in our lives, Victory in our schools,

Victory in our houses, Victory in the Lord Jesus Christ.

There is fire in my heart, Fire for you,

Only for you, Fire to serve you,

To worship you, To praise you,

Fire to be free in your presence.

I don't know what I am writing,

But I am writing it anyway for you Lord

 This is my prayer for you Lord,

My heart's cry,

Only for you Lord,

Because my life belongs to you,

Lord I praise you,

My hands are yours,

I use them to serve you,

To reach out and show your love to the brokenhearted,

You're fire is in this place tonight,

It shook my world around,

Come and touch lives tonight,

With your holy fire I sing,

Lord I sing only for you,

About your love,

About your grace, About your mercy,

I'll show the world you care,

I'll show the world you aren't who they think you are,

You've mis-represented,

You've been tourtued and picked on,

But I know who you are,

I'm going to show the world your love,

I'm going to show them you care,

Because I know,

I know that you're a caring father,

You never let your children go,

I know, I know who you are,

And I'm going to show the world your name means love,

Your name means love, It means daddy,

It means hope, It means future,

It means life, It means truth,

I know you care, I'm going to show the world you care,

I'm going to show the world you love,

No more just waiting around,

I'm going to show them you love them,

I'm going to show them that you care,

I'm going to show them who you are,

I'm going to show them there's more to life,

They don't have to live that way,

There's a better way,

I'm going to show them the better way,

I'm going to show them the hope,

I'm going to show them the truth,

I'm going to show them the love,

I'm going to show them my heart's cry for you,

Because I love you more than anything,

I love you more than they love themselves,

I love you more than anything I've known, I love you more,

Lord my heart's cry is you,

My heart's cry is you, My heart's cry is you,

My heart's cry is you Lord.

Lord your name means love, I love you,

Lord your name means more to me than anything,

Lord I need you and I'll worship you,

Lord this is all for you,

It's all I have to offer you,

Just this poem, Just my heart, Just my love,

It's all I have for you, But I give it to you...

Your name means love, Your name means love,

Your name means love, Your name means, Abba, Daddy,

FATHER! My love is for you alone,

I'll keep my heart pure for you, Lord you're everything.

Lift your eyes up to heaven,

Close your eyes and lift them up to heaven,

Worship me, Rest in my presence,

Soak in my love, Breathe in, breathe out,

Breathe my presence, Breathe the world out,

Close your eyes and lift them up to heaven,

See my love shining down on you tonight,

Hear my song for you tonight, I love you more than you love,

I did it all for you my child.

I am sending you out,

My warrior, I am sending you out,

Go and show the world my love,

The things you've done wrong are no remembered,

You are pure, blameless, and spotless in my eyes, My beloved,

Lord all I am is yours, All I am is yours tonight,

Because my heart's cry is you, You're all I want,

Nothing else, Nothing else satisfies like you do,

Lord you're all I want,

You're all I want, Lord you're everything.

Lord I sing for you tonight,

Lord I worship you, Lord I sing to you tonight,

Because now it's just you and me,

And I'm surrounded by your love, It's just you and me,

And I'm surrounded by your love,

It's just you and me, and I'm surrounded by your love,

I'm surrounded in your love,

I'm soaking in your love, It's just you and me,

And I'm surrounded by your love,

Only you and me, I love you,

Lord you're my distraction,

My distraction and my love,

Everything to me,

My heart's cry is you tonight,

Everything I've ever wanted is you,

Your wind is blowing around me tonight,

I'm surrounded in your love, I'm surrounded in your mercy,

I've been touched by your grace,

Lord I sing tonight, I worship tonight,

Because you're my hearts cry...

Jesus you're my heart's cry...

Jesus you're what I want,

You fill my broken heart with love,

Jesus you're all I want tonight,

You're all I need tonight,

So I worship you tonight,

No matter what they sing, I love you tonight,

You're my heart's cry,

I long for you and only you, I need you,

My heart cries only for you Lord,

Like a child left by her father, I cry for you,

Like a wife abandoned her husband, I cry for you,

Like a baby needing her daddy, I cry for you,

Like a girl who cries for her daddy, I cry for you,

Lord you're what I want, I cry for you,

I give you all of me,

And I cry for you.

Cause Jesus you're my heart's heart cry,

So Lord I sing,

So Lord I worship, So Lord I smile, Lord I love you,

Lord I sing you this song tonight,

Lord you're my heart's cry,

I lift my eyes to heaven and worship you alone,

I trust you daddy,

Lord you're everything to me

, Jesus I sing this song for you,

My heart's cry, I worship you,

My heart's cry,

You fixed my broken life,

My heart's cry it's all for you Lord...

It's my heart's cry,

You're my heart's cry

 

 

Reacties

 

 

Voice of Hope

 

As high as the heavens

Are above the earth

So high are your ways to mine

Ways so perfect they never fail me

I know you are good all the time


And through the storm

Yet I will praise you

Despite it all

Yet I will sing

Through good and bad

Yet I will worship

For you remain the same

King of kings


Chorus

You are the voice of hope

The anchor of my sou

l Where there seems to be no way

You make it possible

You are the prince of peace

Amidst adversity

My lips will shout for joy

To you the most high


Verse 2

You were the one

Before time began

There's nothing beyond your controll

My confidence

My assurence rest in your unchanging world


And through the storm

Yet I will praise you

Despite it all

Yet I will sing

Through good and bad

Yet I will worship

For you remain the same

King of kings


Chorus You are the voice of hope

The anchor of my soul

Where there seems to be no way

You make it possible

You are the prince of peace

Amidst adversity

My lips will shout for joy

To you the most high

 

Lara Martin

 

 


Reacties

 

 

 

Omgaan met boosheid en onrecht

 
De kracht van vergeving
 
"Boosheid is op zichzelf goed. Het is een krachtige en positieve stimulans die ons ertoe brengt liefdevolle actie te ondernemen, om verkeerde dingen recht te zetten en recht over onrecht te laten zegevieren. Boosheid kan echter een woeste, oncontroleerbare kracht worden. Wanneer boosheid in goede banen geleid wordt, brengt het ons uiteindelijk aan de andere kant – aan de kant van de liefde. We kunnen en moeten onze boosheid op een productieve manier gebruiken, zodat het een positieve invloed op ons leven heeft. "De onmenselijke praktijk van de slavernij zou bijvoorbeeld nooit beeindigd zijn als er geen boosheid aan te pas was gekomen. Een groot aantal mensen wisten in hun hart: 'Dit is niet goed.' Zij werden boos om het onrecht en ondernamen stappen om de gevangenen vrij te maken. Dit is in overeenstemming met Gods wil, zoals beschreven in het boek Jesaja: "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? (…) Dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u iets onttrekt aan uw eigen vlees en bloede? Het doel van boosheid is ons te motiveren de onrechtvaardigheden in dit leven te beantwoorden met positieve, liefdevolle handelingen en alles te doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat het recht zegeviert. Echter, wat wij ook doen, het moet altijd voortkomen uit liefde. Gerechtvaardigde boosheid "Ons vermogen tot boosheid bewijst dat we naar Gods beeld geschapen zijn; het geeft weer dat we ons, ondanks onze zondige natuur, nog steeds een beetje druk kunnen maken om rechtvaardigheid. Ons vermogen tot boosheid is sterk bewijs dat we meer zijn dan dieren. Het onthult dat recht, gerechtigheid en eerlijkheid ons nog steeds interesseren. (…) We zouden God ervoor moeten danken dat we de mogelijkheid hebben gevoelens van boosheid te ervaren. Wanneer iemand nooit meer boos wordt, heeft hij zijn besef van moraal verloren. "Boosheid is dus de emotie die omhoogkomt wanneer we iets tegenkomen dat we onrechtvaardig vinden. De emotionele, geestelijke en lichamelijke componenten van boosheid dringen zich onmiddellijk naar de voorgrond wanneer we onrecht ontmoeten. Waarom wordt een vrouw boos op haar man? Omdat zij vindt dat hij haar teleurgesteld heeft, te schande gemaakt, vernederd of afgewezen. Kort gezegd, hij heeft haar 'onrecht aangedaan'. Waarom zijn tieners boos op hun ouders? Omdat ze ervaren dat hun ouders hen oneerlijk, onaardig of niet liefdevol behandelen… Gevoel van frustatie "Boosheid is een reactie op een gebeurtenis die ons irriteert, frustreert, pijn doet of op een andere manier een onbehaaglijk gevoel geeft. Bijvoorbeeld: hij komt te laat thuis; zij vergeet te vertellen over een grote uitgave; hij vergeet het vuilnis buiten te zetten… "Boosheid is het soort emotie waardoor je je afkeert van de persoon, de plaats of het object dat je boos gemaakt heeft. Het gevoel van boosheid is tegengesteld aan dat van liefde. Liefde maakt dat je je aangetrokken voelt tot iemand, boosheid maakt dat je je van iemand afkeert. Leren luisteren "Als u op iemands boosheid reageert voor u goed naar hem geluisterd hebt, zal de boosheid niet verminderen, maar eerder verergeren. Iemand die boos is, is er diep van doordrongen dat hij onrechtvaardig behandeld is. Hij vertelt u over zijn boosheid omdat u er iets mee te maken hebt, of omdat hij hoopt dat u in staat bent hem te helpen. Als u naar iemand luistert, respecteert u zijn recht om boos te zijn, u behandelt hem zoals uzelf behandeld wilt worden als u boos bent. U luistert op een meelevende manier en probeert zijn gedachten en gevoelens te begrijpen. We willen allemaal op deze manier behandeld worden wanneer we boos zijn. Waarom zou u dan niet hetzelfde doen als u te maken hebt met iemand die boos is? In de ander verplaatsen Probeer de situatie van de persoon die boos is te begrijpen. Probeer u in te leven in zijn gedachten en gevoelens, probeer de wereld door zijn ogen te bekijken. Probeer te begrijpen waar de boosheid vandaan komt (…) Wanneer u lang genoeg kunt luisteren om alles te horen wat zich afspeelt in de gedachten van iemand die boos is, zult u waarschijnlijk in staat zijn om de reden van zijn boosheid te begrijpen. Of iemands interpretatie van de situatie juist is of niet, is op dat moment niet aan de orde. Boosheid en vergeving "Als de ene persoon tegen de andere zondigt, schept dat altijd een afstand tussen deze twee mensen. Deze waarheid wordt in de Bijbel telkens opnieuw aangetoond; het begint al bij Adam en Eva die vóór hun zonde met God in de hof wandelden. Na hun zonde ontdekten ze dat ze zich niet alleen voor God probeerden te verstoppen, maar dat ze ook van elkaar vervreemd geraakt waren. "We zijn nooit afgescheiden van Gods liefde, maar zonde brengt wel scheiding in onze persoonlijke relatie met God (…) God verlangt naar een relatie, naar omgang met Zijn schepselen. Daar draait de kruisdood van Christus om. God biedt ons Zijn vergeving aan en het geschenk van het eeuwige leven. Om Gods vergeving te kunnen ervaren, moet een mens antwoorden op de roep van Gods Geest door berouw te hebben en te geloven in Christus (Handelingen 2:37-39). Het woord berouw betekent letterlijk omkeren. De boodschap is duidelijk: als we Gods vergeving willen ontvangen en deel willen uitmaken van zijn eeuwige familie, moeten we ons omkeren, weg van onze zonden, erkennen dat Christus de volledige prijs voor onze zonden betaald heeft. (…) Menselijke vergeving moet een afspiegeling zijn van de goddelijke vergeving. Belijden en het tonen van berouw door de persoon die gezondigd heeft, en het vergeven door de persoon tegen wie gezondigd is, zijn essentiele elementen in oprechte verzoening. Onrecht loslaten Wat te doen als de ander onrecht niet erkent? "Laat de persoon die tegen u gezondigd heeft los, geef hem over aan God. Laat God met deze persoon afrekenen in plaats van dat u erop staat dat u genoegdoening krijgt. De Bijbel leert ons dat wraak aan God toekomt, niet aan mensen. De reden hiervoor is dat God alleen alles van de andere persoon weet, niet alleen wat hij gedaan heeft, maar ook zijn motieven. En alleen God is een rechtvaardige rechter. Dus de persoon die van binnen verteerd wordt door bitterheid ten opzichte van iemand die hem onrechtvaardig behandeld heeft, moet die ander loslaten en overgeven aan een alwetende, hemelse Vader die er volledig toe in staat is het juiste te doen en de andere persoon rechtvaardig te behandelen.
In gebed uitspreken
Het volgende gebed helpt u misschien om stappen te nemen waardoor de storm die vanbinnen woedt tot rust gebracht kan worden. Het is een voorbeeld-gebed, u kunt natuurlijk ook een gebed met eigen woorden uitspreken.
"Vader, U weet van mijn pijn, mijn gekwetstheid en bitterheid die ik voel ten opzichte van…………… U weet wat hij mij aangedaan heeft. U weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan om een verzoening tot stand te brengen, maar hij wil het onrecht niet oplossen. U weet hoe hij gereageerd heeft en U weet dat hij er gewoon mee doorgegaan is. Ik realiseer me dat ik geen macht over hem heb. Ik kan hem niet dwingen te doen wat ik zo graag zou willen. Dus ik wil……………. bij U brengen, hem aan U overgeven. Ik weet dat U een rechtvaardige, eerlijke God bent en dat U hem in de toekomst eerlijk zult behandelen. Daarom leg ik ……………… in uw handen en vertrouw erop dat U het beste met hem voor hebt. Ik wil ook belijden dat ik heb toegelaten dat zijn zonde een obsessie voor mij werd. Ik ben geobsedeerd geraakt door mijn boosheid, mijn pijn, mijn teleurstelling en frustratie. Ik ben bitter geweest ten opzichte van deze persoon en soms zelfs ten opzichte van U omdat U dit hebt laten gebeuren. Ik wil belijden dat dat verkeerd is en ik wil U ervoor bedanken dat Jezus mijn schuld betaald heeft. Ik wil Uw vergeving voor mijn verkeerde houding graag aannemen. Ik bid dat Uw Geest mijn hart en mijn gedachten zal vullen en me zal helpen Uw gedachten te denken en alleen die dingen te doen die de situatie zullen verbeteren. Ik wil niet dat mijn leven verwoest wordt door iets wat iemand anders mij aangedaan heeft, en ik weet dat dat ook niet is wat U wilt. Leid mij vandaag als ik in Uw Woord lees, als ik op zoek ga naar de juiste christenvrienden en naar boeken die me zullen helpen mijn leven weer in Uw handen te leggen. Ik wil U volgen. Ik wil Uw doel bereiken. Laat deze dag een nieuw begin voor mij zijn. In de naam van Christus, mijn Redder en Heer. Amen.
 
http://www.aanbidding.net
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl